Accés a la intranet de preinscripció al CFIS 2024-25 / Acceso a la intranet de preinscripción al CFIS 2024-25

Per accedir a la intranet de preinscripció del CFIS, cal introduir el vostre correu electrònic i contrasenya del registre /

Para acceder a la intranet de la preinscripción del CFIS, es necesario introducir vuestro correo electrónico y contraseña del registro


Correu electrònic / Correo electrónico
Contrasenya / Contraseña